Sunday, June 30, 2013

Teckning - Drawing Björk - Birch

Större bild? Klicka på den! - Click to enlarge!
  
by Ingvar,   NF scanned 1306

 Arc Soft Photo studio  

Scannend drawing without editing.

Kolla mina bilder på Picasa för att få idéer. Och glöm inte etikettlistan. Sedan finns en del på min fotoblogg. Check my photos on Picasaweb to get an idéa, or find what you want. Beside the label list of course and my photoblogg.
Labels: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,,   , , ,   , ,

Saturday, June 29, 2013

Teckning - Drawing Native Indian

Större bild? Klicka på den! - Click to enlarge!
 NF scanned 1306

Den här teckningen står det inget namn på. Jag tror inte att jag har gjort den. Någon av er andra som känner igen den?    

Scannend drawing without editing.

Kolla mina bilder på Picasa för att få idéer. Och glöm inte etikettlistan. Sedan finns en del på min fotoblogg. Check my photos on Picasaweb to get an idéa, or find what you want. Beside the label list of course and my photoblogg.
Labels: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,,   , , ,

Friday, June 28, 2013

Teckning - Drawing Mats skepp Svea

Större bild? Klicka på den! - Click to enlarge!
  
by Mats 11 years old  (NatureFootstep) NF scanned 1306

 
Scanned drawing without editing.

Kolla mina bilder på Picasa för att få idéer. Och glöm inte etikettlistan. Sedan finns en del på min fotoblogg. Check my photos on Picasaweb to get an idéa, or find what you want. Beside the label list of course and my photoblogg.
Labels: , , , , , , , , , , , , , , , ,, , , , , , , ,   ,  ,   , , , ,

Thursday, June 27, 2013

Teckning - Drawing Lejon - Lion

Större bild? Klicka på den! - Click to enlarge!
 
by Monica 13 years old  (NatureFootstep) NF scanned 1306

Scannend drawing without editing.

Kolla mina bilder på Picasa för att få idéer. Och glöm inte etikettlistan. Sedan finns en del på min fotoblogg. Check my photos on Picasaweb to get an idéa, or find what you want. Beside the label list of course and my photoblogg.
Labels: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,,   , , ,  , , ,

Tuesday, June 25, 2013

Teckning - Drawing Bison - Bufflar

Större bild? Klicka på den! - Click to enlarge!
  
by Monica in may 1959  (NatureFootstep) NF scanned 1306

Showcasing some of my early works

Scannend drawing without editing.

Kolla mina bilder på Picasa för att få idéer. Och glöm inte etikettlistan. Sedan finns en del på min fotoblogg. Check my photos on Picasaweb to get an idéa, or find what you want. Beside the label list of course and my photoblogg.
Labels: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,,   , , ,  , , , , ,

Sunday, June 23, 2013

Teckning - Drawing Native indian

Större bild? Klicka på den! - Click to enlarge!
  
by Monica 13 years old  (NatureFootstep) NF scanned 1306 

Scannend drawing without editing.

Kolla mina bilder på Picasa för att få idéer. Och glöm inte etikettlistan. Sedan finns en del på min fotoblogg. Check my photos on Picasaweb to get an idéa, or find what you want. Beside the label list of course and my photoblogg.
Labels: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,   , , ,  , , , , , , , , ,

Saturday, June 22, 2013

Overlayed contour Fat man

Större bild? Klicka på den! - Click to enlarge!
 
Fat man in a window NF Photo 130308
 
I made a copy of the original layer and increased the contrast a lot. Then I applied the filter Contour / black and white on it. Posed visibility to about 50%. Then cleared a little extra on the orange parts to get more out of the lamp and the plate (only 4%). put the layers together, cropped the image and added logo.
 
Jag gjorde en kopia av det ursprungliga lagret och ökade kontrasten en hel del. Sedan tillämpade jag filtret Kontur / svartvitt på det. Ställde sikten till ca 50%. Därefter raderas lite extra på de orange delarna för att få ut mer av lampan och tallriken (endast 4%). lade ihop lagren, beskar bilden och lagt till logotype.
 
 Arc Soft Photo studio  
Done with "Fat man orange" for NF Photo
 

Kolla mina bilder på Picasa för att få idéer. Och glöm inte etikettlistan. Sedan finns en del på min fotoblogg.
Check my photos on Picasaweb to get an idéa, or find what you want. Beside the label list of course and my photoblogg.
Labels: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,,   , , , , , , , , , , ,

Strömstad skärgård - Stromstad archipelago

Större bild? Klicka på den! - Click to enlarge!
 
Strömstad skärgård - Stromstad archipelago
By my mother Marie 1961
NF scanned 1306


Scanned drawing without editing.

Kolla mina bilder på Picasa för att få idéer. Och glöm inte etikettlistan. Sedan finns en del på min fotoblogg. Check my photos on Picasaweb to get an idéa, or find what you want. Beside the label list of course and my photoblogg.
Labels: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,,   , ,   , , , , , , , , , ,

Teckning - Drawing Lilian 11 years old by Monica

Större bild? Klicka på den! - Click to enlarge!
  
Lilian 11 years old by Monica 13 years old  (NatureFootstep)
NF scanned 1306
    Arc Soft Photo studio

Scannend drawing without editing.

Kolla mina bilder på Picasa för att få idéer. Och glöm inte etikettlistan. Sedan finns en del på min fotoblogg.
Check my photos on Picasaweb to get an idéa, or find what you want. Beside the label list of course and my photoblogg.
Labels: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,,   , , , , ,

Sunday, June 16, 2013

Contrast and blur on poppy

Större bild? Klicka på den! - Click to enlarge!
A rather underexposed, dark and boring shot.
En underexponerad och lite tråkig bild.
  NF Photo 130615

In Arc Soft Photo studio I pulled the contrast almost to the end and then ended with a lot of blur. And, voila, completely changed and much more exciting, don´t you think?
.
I arc Doft Studio drog jag kontrasten nästan hela vägen åt höger och la sedan på en del blur/oskärpa för att minska kantskärpan. Och visst blev det mer spännande?

Kolla mina bilder på Picasa för att få idéer. Och glöm inte etikettlistan. Sedan finns en del på min fotoblogg.
Check my photos on Picasaweb to get an idéa, or find what you want. Beside the label list of course and my photoblogg.
Bildverkstan on NatureFootstep Photo

Linking up with  Mandarin Orange Monday
Do you like abstract art? check out NF Abstract
Labels: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,,  , , , , , , ,