Friday, April 1, 2011

Krokus - Crocus med Splash

Större bild? Klicka på den! - Click to enlarge!
Orginalet - the original NF Photo 110330  

Greyscale and splash

Arc Soft Photo studio
Först konverterade jag till svart-vitt. Sedan förminskade jag bilden t 700 pix bredd för att anpassa till bloggen.
Under Effects/Create texture hittade jag Splash som jag applicerade, fast inte så mycket.

First I converted the photo to greyscale. Then I resized it to 700 pix width to make it suitable for the blog.
In Effects/Create texture I found "Splash" and applied it, but not too much.

Labels: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,