Monday, December 12, 2011

BOKEH and light in droplets

Större bild? Klicka på den! - Click to enlarge!
    NF Photo 111211, droplets on a bush for a post on NFP.
Vattendroppar - Waterdrops

This is something they call BOKEH. Explanation on wiki

For short: Bokeh is the blur, or the aesthetic quality of the blur in out-of-focus areas of an image, or "the way the lens renders out-of-focus points of light."
-
Kolla mina bilder på Picasa för att få idéer. Och glöm inte etikettlistan. Sedan finns en del på min fotoblogg.
Check my photos on Picasaweb to get an idéa, or find what you want. Beside the label list of course and my photoblogg.
Labels: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,

Sunday, December 11, 2011

Vägen - The road

Större bild? Klicka på den! - Click to enlarge!
  
  NF Photo 111211, Krämbol, SOOC
Straight Out of the Camera

EXIF: camera Canon Power Shot
TV 1/1000,  AV:  4,5, ISO 800
Layer info. Background layer was painted in dark grey and then erased in the lower part with a big pen to get a soft egde (ludd), The original was also enhanced for colors and a bit darker.

 Done!
I used PSE7 for the work.

    Arc Soft Photo studio for logo
Labels: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Friday, December 2, 2011

Maximal effect in PSE 7

Större bild? Klicka på den! - Click to enlarge!
NF Photo 111202 orginal

Effect Maximal in PSE 7 is used on the shot. It gives squares.  An effect I never used before.  
Labels: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Wednesday, November 30, 2011

Grekisk staty med ljusspår - Greek statue with light trails

Större bild? Klicka på den! - Click to enlarge!
    NF Photo 111128
Min - my "studio"

Eftersom jag inte hade någon levande modell, utan tog en staty från Grekland, så gjorde jag min studio under databordet. Där gick det att få relativt mörkt. Jag fick ta vad jag hade för att få staty och kamera på rätt höjd gentemot varandra. Belysningen jag använde var min lilla cykellampa. Den vita som ligger på CD-fodralet. Statyn är belyst enbart med den. När jag trodde statyn var klar gjorde jag några svep med lampan för att få spåren. Gick åt lite övning men med digitala kameror gör det ju inget.

As I did not have a live model I took my little statue from Greese. It is small so I made my "studio" under my computer table where I could get it rather dark. I took what I could to get the statue and the camera positioned correctly. As a flashlight I used my little bike lamp. The white one that is on teh CD cover. he statue is lit only with that one and when I thought the statue was done I made some movements with the lamp to get the trails. It took some practice. But we got digitals so that does not matter. :)

Här är mina data men man får prova sig fram. - Here is my data but you have to figure out yours.
ISO = 800
AV  = 16 (Bländaren)
TV  = ca 30s (men stängde av kameran när det var färdigbelyst, det fungerar också. - but closed the camera when I was done.  That worked to)    
Labels: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  , , , , , , , , , ,

Monday, November 28, 2011

Urfrätt sol - Loss of suncolor

Större bild? Klicka på den! - Click to enlarge!
NF Photo 111128, orginal

Klar! - Done!

Ett problem med solnedgångar är ju att kameran vill fräta ut solen. Så den oranga sol man såg blir vit på bilden. Här har jag lite enkelt fixat detta. Jag skapade ett nytt lager, tog med pipetten ett färgprov där den oranga färgen var som ljusast.och fyllde jag hela det nya lagret med den färgen. Nu är det bara att flytta det oranga lagret under fotot. Sätt Erase på ca 40 % opacitet och sudda försiktigt bort det vita på bilden. Nu framträder din oranga sol. :)
A problem with sunsets is that the camera turns the orage colored sun to white. In this photo I hae fixed it. I created a new layer, took a color-sample with the pipett on a bright orange spot and painted the entire layer with that color. Not I moved the orange layer beneath the photo. I set the Erase function to about 40% opacitet and carefully erased the area of the sun to make the orange color shine throu. :)

    Arc Soft Photo studio
Labels: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sunday, November 27, 2011

Dykare i brunnen - Diver in the well

Större bild? Klicka på den! - Click to enlarge!
    NF Photo 111127, Katrineholm, orginal

NF Photo 110420, Bugibba, Malta. Orginal 2, my grandson in the water shall be used

Jag öppnade båda bilderna i PSE7 och gjorde en kopia på dykaren, mitt barnbarn, i vattnet.
Jag skalade ner brunnsbilden till 1500 pix bred och klistrade sedan in dykaren.
För att placera bilden och kunna sudda bort omgivningen så fick jag tillfälligt göra lagret lite genomskinligt. Jag gjorde också en kopia på huvudet för att ha bättre kontroll på skärpan där.

I opened both shots in PSE7 and made a copy on the diver, my grandson, in the water.
I downscaled the well image to 1500 pix wide and then pasted the diver into that image.
I also made a copy of the head in order to better control the sharpness in that area. I had to make the layers some opacitet in order to correctly place the diver and to be able to erase what should not be there.
PSE 7 Layer work flow

Klart! - Done!

La´ till en svart ram och logon i  Arc Soft Photo studio
Added a black frame and my logo in Arc Soft Photo studio
Labels: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, , , , , , , , , ,

Friday, November 18, 2011

Flickan i molnet - Girl in the sky

Större bild? Klicka på den! - Click to enlarge!
    NF Photo 111114 Djulö, org

NF Photo 070720 Johanna org


PSE7
För att kunna sudda bort kanterna med mycket ludd blev jag tvungen att ta ner bilden t 1000pic bredd. Luddig pensel m 690 pix. Och så botten blev genomskinlig. Det finns antagligen bättre sätt som jag inte hittat.
To be able to erase the area aroudn the girl I had to downsize it to 1000 pix wide. Then I erased the area with a large brush and a very soft edge. That way I could get the area invisible. There might be better ways I have not found yet.

Suddar - erasing
Placera in flickan - Place the girl
76 % opacitet
Efter lite färgmättnad och skärpa på nederdelen är det klart. PSE-filen blev på 12.5 MB. i PSE säger den 73MBb. Beror på hur man sparar antagligen.
After a little saturation and sharpness it is done. The PSE-file is 12,5 MB but in PSE it says 73MB. Depends on how you save it I guess.

    Arc Soft Photo studio
orginalen + namn i ASP
Labels: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sunday, November 13, 2011

Ljus i natten - Light in the night

Större bild? Klicka på den! - Click to enlarge!
orginal foto - original photo

    NF Photo 111112

    Arc Soft Photo studio
Jag använde Smart blur för att ta bort lite brus. Justerade färgmättnaden och ljusheten. Sedan skalade jag ner bilden t 1000 pix bredd. Den fula hundbajs-tunnan tog jag bort med klonverktyget. Sedan lite justering av skärpan. Slutligen satte jag dit namnet och tog  ner bilden till 700 pix för att passa bloggen.  
I used "smart blur" to take away some noise. Then adjusted saturation and light. Downsized the image to 1000 pix wide. After that I used the clone tool to remove the ugly litterbox. And added some sharpness. Finally I added my name and downsized again to 700 pix to suit the blog.
Labels: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ros i svartvitt - Black and white rose

Större bild? Klicka på den! - Click to enlarge!
    NF Photo 111111, Nävertorp orginalet


Vad jag gjorde i:   What I did in:
    Arc Soft Photo studio

Beskar bilden   - Croped the image
ökade kontrasten -  increased contrast
minskade storleken   -  downsized the image
konverterade till svart-vitt  - converted to black and white
skärpte till bilden   - sharpened the image

Den här bilden blev bättre i svart-vitt då den tog fram detaljerna bättre än färgbilden.
This image is better in moncrome as it shows moer details then the color image does.
Labels: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tuesday, November 8, 2011

Twisted moss

Större bild? Klicka på den! - Click to enlarge!
    NF Photo 111031 orginal SOOC Shot

    Arc Soft Photo studio Twisted

Labels: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Saturday, November 5, 2011

Gräs variationer - Grass variations

Större bild? Klicka på den! - Click to enlarge!
  NF Photo 111031 orginal

Monchrome version , NF Photo2

Linjerad efterbeysning i PSE7, 2 layer, NF Photo 2

luminicens + kontur i PSE7, 2 layer, NF Photo 2

    Arc Soft Photo studio for logo
Labels: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Monday, September 26, 2011

Höst i olja - Fall in oil

Större bild? Klicka på den! - Click to enlarge!
    NF Photo 110924 Djulö Kvarn, the original shot SOOC

    Arc Soft Photo studio
*Först skar jag av lite på kanterna och sedan skalade jag ner bilden till 700 pix på bredden. Detta för att de effecter jag tänkt mig ska slå igenom bättre. Sedan applicerade jag oljemålning och lite kornighet. Här får man prova sig fram till önskat resultat.
*First I croped it a bit then downsized to 700 pix wide. That allows the editing I have in mind to show more effectively. After that I applied Oil painting and a bit grain. With this you have to try different settings till it looks as you want it to.

Done!
Labels: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tuesday, September 20, 2011

Balar - Bundles, Texture kk_crackerjack

Större bild? Klicka på den! - Click to enlarge!
    NF Photo 110910. at Krämbol.
PSE7
Orginalet som jag beskar lite. / The original as I croped a bit

kk_crackerjack,
Jag anpassade texturen t min bild och ljusade upp den lite i kanterna.
wich I adjusted to my photo and lightened a bit on the edges.

Blanding / blending:  Multiplicera

Arc Soft Photo studio
Sedan avslutade jag med lite saturation och skärpa
Then I finished off with a bit saturation and sharpness.

Posted at NatureFootstep Photography 2 for Texture Tuesday.
Labels: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,