Sunday, February 5, 2012

Tjocka vattendroppar - Thick waterdrops

Man kan få tjockflytande vattendroppar genom att lägga i salt i vattnet. Saltvattner kan tex användas för tårar.

You can get thick flowing waterdrops by putting salt in the water. Saltwater can be used to create tears.

Labels: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,,