Sunday, November 13, 2011

Ljus i natten - Light in the night

Större bild? Klicka på den! - Click to enlarge!
orginal foto - original photo

    NF Photo 111112

    Arc Soft Photo studio
Jag använde Smart blur för att ta bort lite brus. Justerade färgmättnaden och ljusheten. Sedan skalade jag ner bilden t 1000 pix bredd. Den fula hundbajs-tunnan tog jag bort med klonverktyget. Sedan lite justering av skärpan. Slutligen satte jag dit namnet och tog  ner bilden till 700 pix för att passa bloggen.  
I used "smart blur" to take away some noise. Then adjusted saturation and light. Downsized the image to 1000 pix wide. After that I used the clone tool to remove the ugly litterbox. And added some sharpness. Finally I added my name and downsized again to 700 pix to suit the blog.
Labels: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

1 comment:

Please leave a comment if you like what you see.